Virtuálna kancelária – virtuálne sídlo

Pre podnikateľské subjekty, ktorých charakter činnosti nevyžaduje mať k dispozícii štandardnú kanceláriu, potrebujú mať však sídlo a obchodnú adresu v Bratislave, ďalej zahraničným subjektom, ktoré potrebujú umiestniť svoju organizačnú zložku, či zastúpenie v Bratislave a samozrejme začínajúcim podnikateľom, ktorí potrebujú znížiť svoje náklady, ponúkame službuvirtuálna kancelária na atraktívnej adrese v centre Bratislavy na Cukrovej 14.

Administratívna budova, v ktorej poskytujeme služby virtuálnej kancelárie, je v našom vlastníctve, čo zaručuje dlhodobú spoluprácu bez rizika predčasného zrušenia virtuálneho sídla.

Ďalšími výhodami je možnosť prenájmu zasadacích priestorov v našej budove a samozrejme krátkodobý či dlhodobý prenájom reálnych kancelárskych priestorov.

Základné služby:

REGISTRAČNÉ SÍDLO 
Služba spočíva v poskytnutí sídla na atraktívnej adrese potrebného k registrácii do obchodného a živnostenského registra, a to v súlade s legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky.

KONTAKTNÁ ADRESA   
Služba je určená pre tých klientov, ktorí nepotrebujú v našej budove umiestniť sídlo svojej spoločnosti, ale potrebujú mať adresu na prijímanie pošty či na kontakt s verejnosťou.

PRÍJEM A ÚSCHOVA POŠTY
Akákoľvek došlá pošta (obyčajná i doporučená, písomnosti i balíky) doručená na adresu registračného sídla/kontaktnej adresy klienta bude prevzatá a uschovaná do jej vyzdvihnutia.

Doplnkové služby:

NOTIFIKÁCIA O PRIJATÍ POŠTY
Klient bude upozornený na prijatie pošty telefonicky, mailom alebo SMS.

PREPOSIELANIE POŠTY
Pošta (písomnosti, balíky) doručená na adresu registračného sídla/kontaktnej adresy bude hromadne preposielaná na klientom určenú adresu v pravidelnom intervale, určenom klientom (v deň doručenia, 1x týždenne, 1x mesačne).

SKENOVANIE PREVZATEJ POŠTY
Na základe splnomocnenia udeleného klientom, otvoríme prevzatú zásielku, zoskenujeme a zašleme mailom.

PEVNÁ LINKA (VIRTUÁLNA)
Klientovi bude zriadená pevná linka bez potreby telefónneho aparátu, bude mu pridelené jedinečné telefónne lokálne číslo. Telefónne hovory prichádzajúce na pridelené číslo budú automaticky presmerované na telefónne číslo zvolené klientom. Po ukončení odberu služieb si klient môže pridelené číslo preniesť k inému operátorovi (za poplatok).

VLASTNÁ (VIRTUÁLNA) E-MAILOVÁ ADRESA
Klientovi bude nadefinovaná e-mailová adresa v tvare meno@acssnet.sk, resp. meno@vasafirma.sk. Prijatá elektronická pošta môže byť automaticky presmerovaná na určený e-mail, resp. klient si ju môže preberať sám prostredníctvom siete Internet.

Zmluvné podmienky:

MESAČNÝ PAUŠÁL
Poplatok za základné služby je 66,40€ bez DPH/mesiac.

KAUCIA
Pri podpise zmluvy vyžadujeme úhradu kaucie v hotovosti vo výške 200€.

PREDDAVKOVÁ PLATBA
Pri podpise zmluvy vyžadujeme úhradu preddavkovej platby vo výške troch mesačných paušálov vrátane DPH.